Publicaties Nederlands English

 

BIOGRAFIE

Vier monografieën zijn er verschenen over het Leven en Werk van Gérard Grassère. Is het vaak zo dat kunstenaars na hun dood in de vergetelheid geraken, met Grassère (1915-1993) is dat niet het geval. Een blik op de lange, gestage stroom van exposities die Grassère heeft gehad, toont aan dat zijn werk ook na zijn dood nog een tiental keren te zien was. Dezelfde lijst toont bovendien aan dat Grassère geen lokaal fenomeen is geweest: niet alleen in Nederland maar ook in veel van de ons omringende landen en zelfs in Aruba, Curaçao en Zuid-Afrika was er grote belangstelling voor zijn werk.

Zijn reputatie loog er dan ook niet om. Uit de 4 monografische publicaties klinken steeds weer bewonderende geluiden op voor deze kunstenaar. “De wijze waarop hij steeds heeft gekozen voor uitdrukkingsvormen die voor hem relevant waren, voor thema’s die hij belangrijk vond, zegt alles over zijn integriteit als kunstenaar”, meende Lutz. Hier vindt U de tekst overgenomen uit de monografie ‘Gérard Grassère 1915 – 1993’, geschreven door Hans Lutz in 1993; in het Nederlands en in het Engels.

Tevens een opsomming van de verschenen monografieën.