Figuratief Mechanische Composities Non-figuratief Geluidstransformaties Impressies Nieuw-Guinea Evolutie en Ruimte Doorbroken Cirkels Culturen Gemengde Technieken en Gouaches

VLAAMS EN NEDERLANDS EXPRESSIONISME
(FIGURATIEF)

Aan het einde van de jaren dertig van de vorige eeuw vervaardigde Grassère een reeks expressionistische schilderijen, waarin onderwerpen uit het harde bestaan van agrariërs worden verbeeld. Over het algemeen worden deze werken in verband gebracht met de invloed die de kunstenaar van onze zuiderburen onderging.

Toch waren er ook ten noorden van onze grote rivieren expressionisten werkzaam, zoals de schilder Herman Kruyder (1881 – 1935). Willem Enzinck wees in zijn monografie terecht op de evidente invloed van Herman Kruyder op het vroege werk van Grassère.