Figuratief Mechanische Composities Non-figuratief Geluidstransformaties Impressies Nieuw-Guinea Evolutie en Ruimte Doorbroken Cirkels Culturen Gemengde Technieken en Gouaches

DILEMMA
(NON-FIGURATIEF)

De vraag kan gesteld worden of bij Grassère de invloed van het Vlaamse expressionisme op directe of indirecte wijze plaatsvond. Volgens een van de schrijvers van het nieuwste boek ‘Leven en Werk Gérard Grassère’, Dick Adelaar, is het antwoord dat beide manieren naast elkaar voorkwamen.

Hij is verder van mening dat in de tot dan toe verschenen publicaties de periode tussen 1951 en 1963, het tijdvak na de ‘Mechanische composities en voor de beeldende omzetting van de gedichten van Elisabeth Eybers, onderbelicht is gebleven. De oorzaak van het onvoldoende aandacht besteden aan deze artistieke fase zou gelegen zijn in het feit, dat de kunstenaar duidelijk zoekende was welke beeldtaal hij het best kon hanteren.