Figuratief Mechanische Composities Non-figuratief Geluidstransformaties Impressies Nieuw-Guinea Evolutie en Ruimte Doorbroken Cirkels Culturen Gemengde Technieken en Gouaches

GELUIDSTRANSFORMATIES

Grassère’s fascinatie voor klank had haar oorsprong in de poëzie, en wel in de gedichten van de Zuid-Afrikaanse dichteres Elisabeth Eybers. De melancholieke ondertoon in haar gedichten zette hem aan tot het schilderen van organische vormen.

Daarna volgde een stap in de richting van de muziek: de melancholieke chansons van de cabaretier Herman van Veen inspireerden Grassère tot beelden.

Halverwege de jaren zestig raakte Grassère geboeid door de ongeordende dagelijkse geluiden van de grote stad. Hij probeerde met ‘geluidstransformaties’, zoals hij deze werken noemde, de negatieve gevoelens die deze geluiden bij hem opriepen van zich af te schilderen.